WET & REGELGEVING

De belangrijkste bepalingen omtrent vuurwerk en vuurwerkshows

In Nederland geldt strenge wetgeving met betrekking tot vuurwerk. Het afsteken van vuurwerk door particulieren is alleen toegestaan tijdens Oud & Nieuw. Gedurende het jaar mag vuurwerk alleen ontstoken worden door gecertificeerde pyrotechnici van een bedrijf met een vergunning voor dergelijke activiteiten, zoals PyroWorks.

Pyroworks beschikt over de nodige certificaten en zal verantwoordelijk zijn voor alle vereiste vergunningen.
Na eventuele inspectie van de betreffende afsteeklocatie, zullen wij de volledige verantwoordelijkheid dragen voor zowel de aanvraag bij de provincie als de afhandeling ervan. Hierdoor kunt u zich volledig concentreren op de organisatie van uw evenement.

Bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk

In een Ministeriële regeling zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot het professioneel tot ontbranding brengen van vuurwerk en PSE tijdens vuurwerkshows. De onderwerpen die in deze regeling worden behandeld, omvatten onder andere:

 1. Minimale veiligheidsafstanden die moeten worden nageleefd.
 2. De omvang en afzetting van het afsteekterrein.
 3. Eisen met betrekking tot de aanwezigheid van pyrotechnici op locatie en het gebruik van (elektronische) afsteeksystemen.
 4. Eisen met betrekking tot de constructie en stabilisatie van het vuurwerk.
 5. Voorzorgsmaatregelen en de vereiste aanwezigheid van brandblusapparatuur.
 6. Overwegingen met betrekking tot weersomstandigheden, zoals een maximale windkracht van 9 meter per seconde.
 7. De verplichting om ongewone incidenten te melden.

Vuurwerkbesluit

Het Vuurwerkbesluit is ontstaan als gevolg van de vuurwerkramp in Enschede in 2002. Deze wet reguleert het importeren, exporteren, opslaan, bewerken, leveren, in bezit hebben en opslaan van vuurwerk.

Op 1 maart 2002 trad het Vuurwerkbesluit in werking, en in de loop der jaren zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd. De overheid publiceert deze wijzigingen in het Staatsblad. De huidige versie van het Vuurwerkbesluit is te raadplegen op wetten.overheid.nl.

Regeling Aanwijzing Concumenten- en Theatervuurwerk (RACT)

Binnen de Regeling Aanwijzing Consumenten- en Theatervuurwerk (RACT) heeft de overheid vuurwerk gecategoriseerd, waarvan sommige beschikbaar zijn voor particulieren en anderen uitsluitend door professionals mogen worden gebruikt. Deze categorisatie is gebaseerd op de aard, samenstelling, constructie en eigenschappen van het vuurwerk en omvat 4 categorieën:

 1. Categorie F1: Vuurwerk met zeer weinig gevaar, geschikt voor gebruik binnenshuis (voorheen fop- en schertsvuurwerk).
 2. Categorie F2: Vuurwerk met weinig gevaar, geschikt voor particulier gebruik, inclusief vuurwerk dat door particulieren met Oudjaarsavond mag worden afgestoken.
 3. Categorie F3: Vuurwerk met matig gevaar, meestal alleen bedoeld voor professioneel gebruik.
 4. Categorie F4: Vuurwerk dat aanzienlijk gevaar oplevert en uitsluitend bestemd is voor professioneel gebruik, zoals shells (mortieren), flowerbeds en Romeinse kaarsen.

Categorie 1 vuurwerk omvat bijvoorbeeld de bekkende sterretjes en vuurwerk dat voorheen als fop- en schertsvuurwerk of kindervuurwerk werd aangemerkt. De huidige versie van de RACT is te vinden op wetten.overheid.nl.